Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/619/2019

(FO) Oláh Bartolomej (29.09.1989)

Pri Štadióne 514, 07701 Kráľovský Chlmec

Spisová značka, typ konania:
26OdK/619/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Bartolomej, Pri Štadióne 514, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie