Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/918/2019

(FO) Cimra Ján, Ing. arch. (08.04.1951)

Nad Teheľňou 2214/6 , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/918/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 03.01.2020
Stav konania:
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cimra Ján, Ing. arch., Nad Teheľňou 2214/6 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie