Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/933/2019

(FO) Toráčová Silvia (28.06.1988)

138 , 91635 Modrová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/933/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Toráčová Silvia, 138 , 91635 Modrová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie