Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/899/2019

(FO) Bačkaj Rastislav (26.11.1982)

Staré ihrisko 686/8 , 08221 Veľký Šariš

Spisová značka, typ konania:
2OdK/899/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bačkaj Rastislav, Staré ihrisko 686/8 , 08221 Veľký Šariš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie