(PO) NEHODY EU s. r. o. v likvidácií, IČO 46039520

Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27K/5/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
03.01.2020 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.01.2020 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
JUDr. Marek Benko LLM, IČO , Záhradnícka 46 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--