Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/921/2019

(FO) Sivák Radko (25.12.1982)

Vyšný Mirošov 130, 09011 Vyšný Mirošov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/921/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
07.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.01.2020 - Vyhlásený konkurz
07.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie