Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/937/2019

(FO) Goga Lukáš (09.02.1987)

Nám.slobody 1729/55 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/937/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Goga Lukáš, Nám.slobody 1729/55 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie