Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/617/2019

(FO) Horváth Jozef (30.06.1945)

Zimná 194, 07643 Čierna nad Tisou

Spisová značka, typ konania:
31OdK/617/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
29.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.01.2020 - Vyhlásený konkurz
29.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horváth Jozef, Zimná 194, 07643 Čierna nad Tisou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie