Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/317/2019

(FO) Mačejko Vladimír (26.10.1975)

219 , 02304 Radôstka

Spisová značka, typ konania:
2OdK/317/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mačejko Vladimír, 219 , 02304 Radôstka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--