Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/278/2019

(FO) Paulovič Martin (24.11.1977)

Horné Štitáre 35, 95603 Horné Štitáre

Spisová značka, typ konania:
31OdK/278/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
--
Stav konania:
16.05.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
16.05.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 30.12.2019
do 16.05.2020
Navrhovatelia:
Paulovič Martin, 35, 95603 Horné Štitáre, Slovensko
Lehoty:
23.01.2020 Štvrtok
45 dňová základná prihlasovacia lehota
18.02.2020 Utorok
Prvé ponukové konanie
29.02.2020 Sobota
Vyhodnotenie ponukového konania ust. § 167r ZoKR
09.03.2020 Pondelok
60 dňová lehota na vyhotovenie súpisu majetku
08.04.2020 Streda
90 dňová lehota na oznámenie, že sa neprihlásil žiadny veriteľ
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie