Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/373/2019

(FO) Melníková Lucia (20.04.1977)

Maurerova 746, 04022 Košice-Dargovských hrdinov

Spisová značka, typ konania:
30OdK/373/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
11.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Melníková Lucia, Maurerova 746, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie