Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/385/2019

(FO) Regner Jozef (18.05.1956)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
28OdK/385/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
28.02.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.03.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie