Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/974/2019

(FO) Cenová Daniela (24.10.1965)

Poštárka 1476/80 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/974/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
21.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
21.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Cenová Daniela, Poštárka 1476/80 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--