Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/598/2019

(FO) Karen Martin (30.06.1986)

Košice-Sever , 04001 Košice-Sever

Spisová značka, typ konania:
26OdK/598/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
05.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
05.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Karen Martin, , 04001 Košice-Sever, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie