Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019

(FO) Sterczová Kvetoslava, Mgr. (01.10.1965)

Trieda SNP 12 , 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/631/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
11.11.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
11.11.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sterczová Kvetoslava, Mgr., Trieda SNP 12 , 04011 Košice, Slovensko
Lehoty:
29.01.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.02.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.03.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.03.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie