Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1246/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
09.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2020 - Vyhlásený konkurz
09.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Ladislav, 45, 98002 Širkovce, Slovensko
Lehoty:
28.02.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.03.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie