Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/377/2019

(FO) Almášiová Helena (18.11.1974)

Neded 344 , 92585 Neded

Spisová značka, typ konania:
36OdK/377/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
10.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
10.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Almášiová Helena, Neded 344 , 92585 Neded, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie