Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/961/2019

(FO) Ranincová Anna (26.07.1977)

Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/961/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 15.01.2020
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ranincová Anna, Partizánske , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie