Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/960/2019

(FO) Gajdošechová Adriana (23.10.1973)

Mesto Nováky , 97271 Nováky

Spisová značka, typ konania:
40OdK/960/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gajdošechová Adriana, Mesto Nováky , 97271 Nováky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie