Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/966/2019

(FO) Bajtalová Monika (17.07.1972)

Urbárska 785, 97223 Čereňany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/966/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.08.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
23.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
11.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bajtalová Monika, Urbárska 785, 97223 Čereňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie