Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/960/2019

(FO) Bartošová Mária (02.11.1984)

Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky

Spisová značka, typ konania:
5OdK/960/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
03.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
03.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Mária, Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--