Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/195/2019

(FO) Sivák Mikuláš (19.12.1966)

Cigeľka 93 , 08602 Cigeľka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/195/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Mikuláš, Cigeľka 93 , 08602 Cigeľka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--