Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/187/2019

(FO) Bambuchová Lenka (26.04.1992)

Jastrabie nad Topľou 30 , 09435 Jastrabie nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
4OdK/187/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 19.12.2019
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bambuchová Lenka, Jastrabie nad Topľou 30 , 09435 Jastrabie nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--