Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/179/2019

(FO) Čekanová Andrea (08.09.1988)

Za vodou 1084/6 , 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/179/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čekanová Andrea, Za vodou 1084/6 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--