(PO) DESIGN AGENTÚRA s. r. o., IČO 46941304

Poštárka 486/28, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
5K/24/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.05.2020 - Zastavené konkurzné konanie
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.01.2020 - Začaté konkurzné konanie
16.05.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
DESIGN AGENTÚRA s. r. o., IČO 46941304, Poštárka 486/28, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie