Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/278/2019

(FO) Blahová Slavka (10.11.1976)

Vinohrady 635/76 , 95135 Veľké Zálužie

Spisová značka, typ konania:
28OdK/278/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blahová Slavka, Vinohrady 635/76 , 95135 Veľké Zálužie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie