Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1224/2019

(FO) Macková Alena (15.11.1951)

Andreja Kmeťa 17 , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1224/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
14.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
14.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Macková Alena, Andreja Kmeťa 17 , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--