Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1208/2019

(FO) Bartošová Júlia (28.12.1983)

Pod Zámkom 187/4 , 97613 Slovenská Ľupča

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1208/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
08.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
08.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Júlia, Pod Zámkom 187/4 , 97613 Slovenská Ľupča, Slovensko
Lehoty:
30.01.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.03.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--