Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1205/2019

(FO) Bartoš Zdenko (04.11.1989)

Vrbová 1771, 97703 Brezno

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1205/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
01.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
01.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fabriciusová Lucia, JUDr., J. A. Komenského 18B , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--