Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1204/2019

(FO) Kováčová Vlasta (21.03.1996)

Kosihy nad Ipľom 128, 99111 Kosihy nad Ipľom

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1204/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
13.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
13.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Vlasta, 128, 99111 Kosihy nad Ipľom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--