Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1202/2019

(FO) Batunová Ľudmila (09.07.1950)

Družstevná 285/18 , 96271 Hontianske Moravce - Opatové Moravce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1202/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Batunová Ľudmila, Družstevná 285/18 , 96271 Hontianske Moravce - Opatové Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--