Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/26/2019

(FO) Sivák Daniel (27.12.1989)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
27OdK/26/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2020 - Vyhlásený konkurz
23.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie