Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1087/2019

(FO) Lúčanský Igor (18.02.1988)

Sokolská 454/83 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1087/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
21.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lúčanský Igor, Sokolská 454/83 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--