Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1238/2019

(FO) Hrušková Pavlína (26.11.1989)

Hlavná 294, 96653 Hronský Beňadik

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1238/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
23.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.01.2020 - Vyhlásený konkurz
23.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hrušková Pavlína, Hlavná 294, 96653 Hronský Beňadik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--