(PO) S-KOMPLEX a.s., IČO 35790881

Galvaniho 10, 82102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/32/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.09.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--