Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/470/2019

(FO) Ferenčíková Jana (01.03.1965)

D. Skuteckého 1650/16 , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
8OdK/470/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
30.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.01.2020 - Vyhlásený konkurz
30.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie