Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/396/2019

(FO) Görcsová Monika (17.04.1984)

Ádorská ulica 717, 93012 Ohrady

Spisová značka, typ konania:
28OdK/396/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
11.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
11.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie