Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019

(FO) Demeter Martin (13.02.1965)

Dukelských hrdinov 267/7 , 06801 Medzilaborce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/228/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Demeter Martin, Dukelských hrdinov 267/7 , 06801 Medzilaborce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--