Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1246/2019

(FO) Mokoš Ondrej (24.04.1966)

Železničná 885, 96301 Krupina

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1246/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 22.01.2020
Stav konania:
17.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
17.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mokoš Ondrej, Železničná 885, 96301 Krupina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--