Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1149/2019

(FO) Petro Lukáč (25.06.1963)

Jána Bottu 549/21 , 97671 Šumiac

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1149/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petro Lukáč, Jána Bottu 549/21 , 97671 Šumiac, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--