Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/399/2019

(FO) Grellová Mária (19.10.1975)

Teplická 31/122 , 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
25OdK/399/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
23.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie