Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/400/2019

(FO) Benedikovičová Veronika (20.01.1993)

Horné Trhovište 109 , 92066 Horné Trhovište

Spisová značka, typ konania:
36OdK/400/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2020 - Vyhlásený konkurz
01.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie