Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/6/2020

(FO) Kováč Martin (04.05.1983)

Železničiarska 1037/29 , 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/6/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
26.03.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
09.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2020 - Vyhlásený konkurz
26.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Martin, Železničiarska 1037/29 , 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie