Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/2/2020

(FO) Domiňák Peter (09.03.1980)

Lukáčovce 104 , 95123 Lukáčovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/2/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
26.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2020 - Vyhlásený konkurz
26.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Domiňák Peter, Lukáčovce 104 , 95123 Lukáčovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie