Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1252/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
30.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2020 - Vyhlásený konkurz
30.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hrášek Vladimír, M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
09.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.03.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--