Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1226/2019

(FO) Gašpár Eugen (31.05.1975)

Štefánikova 629, 98061 Tisovec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1226/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
14.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2020 - Vyhlásený konkurz
14.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gašpár Eugen, Štefánikova 629, 98061 Tisovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--