(PO) Auto Bavarija a. s., IČO 36810282

Hodonínska 13, 84103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/11/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 21.05.2014
Stav konania:
21.05.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.03.2014 - Začaté konkurzné konanie
21.05.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.03.2014
do 20.05.2014
Navrhovatelia:
Auto Bavarija a. s., IČO 36810282, Hodonínska 13, 84103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--