Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/3/2020

(FO) Lovíšková Emília (01.07.1974)

SNP 1468/110 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/3/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lovíšková Emília, SNP 1468/110 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie