Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/3/2020

(FO) Kudry Zdenko (18.08.1979)

Vráble 186, 95201 Vráble

Spisová značka, typ konania:
28OdK/3/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Stav konania:
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kudry Zdenko, 186, 95201 Vráble, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie