Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/2/2020

(FO) Tóthová Mariana (22.08.1968)

Čakajovce ( t.č. Šúdolská 900/117, 949 11 Nitra ) 267 , 95143 Čakajovce

Spisová značka, typ konania:
28OdK/2/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tóthová Mariana, Čakajovce ( t.č. Šúdolská 900/117, 949 11 Nitra ) 267 , 95143 Čakajovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie